Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 07.12.2011 TN00071-PPA-2011 Roľnícke družstvo podielnikov Chocholná - Velčice Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. TN00071
Dokument SCAN

Dokument TEXT
178.503,36 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. TN00071 20.03.2014