Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 07.12.2011 2886/11/2011/PPA Ing.Viliam Uhlár Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2886/11
Dokument SCAN

Dokument TEXT
9 008,42 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení Zmluvy o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2886/11 14.09.2016