20-05-2008

Oznámenie

PPA oznamuje, že  verejné prerokovanie činnosti Pôdohospodárskej platobnej agentúry za rok 2007  sa uskutoční dňa 26.05.2008 o 9.00 hod v zasadacej miestnosti na 3. poschodí budovy Pôdohospodárskej  platobnej agentúry na  Dobrovičovej č. 9 , Bratislava.

Zároveň Vám oznamujeme, že Výročná správa  PPA za rok  2007 je uverejnená v priečinku: Základné údaje - Výročné správy PPA - Výročná správa PPA za rok 2007, kde sa nachádzajú aj prílohy k VS PPA a Stanovisko ústredného orgánu MP SR  k VS PPA.