20-05-2008

Stanovisko Ministerstva pôdohospodárstva SR k Výročnej správe Pôdohospodárskej platobnej agentúry za rok 2007