20-05-2008

Príloha 9. - Zoznam používaných skratiek