Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 21.12.2011 2442003 Združenie mikroregiónu SVORNOSŤ Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 2442003
Dokument SCAN

Dokument TEXT
39 955,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 2442003 13.12.2016 -