Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 21.12.2011 2700012/PPA Obec Podkylava Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 2700012
Dokument SCAN

Dokument TEXT
55 208,74 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 2700012 5 rokov od vydania rozhodnutia -