Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 21.07.2011 2413/11/2011/PPA Roľnícka spoločnosť, a.s. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2413/11
Dokument SCAN

Dokument TEXT
1 608 851,20 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2413/11 11.11.2013 0