Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 22.07.2011 NR01457/PPA Poľno SME, s.r.o. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. NR01457
Dokument SCAN

Dokument TEXT
499 803,46 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. NR01457 13.07.2016 0