Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 26.08.2011 5300017/PPA Obec Mojš Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 5300017
Dokument SCAN

Dokument TEXT
41 037,50 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 5300017 5 rokov po podpise zmluvy