22-01-2007

Obchodné podmienky intervenčného predaja masla podľa NK (ES) č. 1898/2005, kapitola II, v platnom znení