Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 19.09.2011 5800006/PPA Obec Rudník Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 5800006
Dokument SCAN

Dokument TEXT
18 665,45 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 5800006 5 rokov po podpise zmluvy -