06-05-2005

Príloha č.2 - Žiadosť o zmenu a doplnenie žiadosti o vyrovnávací príspevok na znevýhodnené oblasti