20-04-2005

Príloha č.11 - Deklarácia poľnohospodárskych pozemkov (k Žiadosti o zmenu a doplnenie; k Žiadosti o stiahnutie)