20-04-2005

Príloha č.7 - Zatriedenie okresov v rámci jednotlivých RP PPA