21-02-2007

Národný plán reštrukturalizácie vinohradov pre vinársky rok 2007-2008