Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 10.10.2011 PR00025 Lesy mesta Levoča, spol. s r.o. Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. č. č.PR00025
Dokument SCAN

Dokument TEXT
549 404 ,35 Pôdohospodárska platobná agentúra Nasledujúci deň po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. č.PR00025 29.04.2014