Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 10.10.2011 2268/11/2011/PPA MVR s.r.o. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2268/11
Dokument SCAN

Dokument TEXT
1 665 725,45 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2268/11 24.10.2013