Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 11.10.2011 ZV00014 EQUUS a.s. Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZV00014
Dokument SCAN

Dokument TEXT
1 069 100,30 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č.ZV00014 14.10.2013