28-01-2008

Oznámenie


Oznámenie PPA k monitorovacím správam za rok 2007 pre príjemcov pomoci v rámci programov SOP P-RV a PRV.
Vážení príjemcovia pomoci, podrobné informácie o termínoch predkladania správ, popis jednotlivých monitorovacích správ ako i odpovede na Vaše otázky, ktoré ste ohľadom týchto správ zaslali PPA, nájdete na tejto stránke v častiach:
1. Sektorový oparačný program - Výzvy,oznámenia
2. Plán rozvoja vidieka - Výzvy, oznámenia