Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 18.10.2011 2824/11/2011/PPA JANES s.r.o. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2824/11
Dokument SCAN

Dokument TEXT
439 451,93 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2824/11 9.2.2014 -