PÔDOHOSPODÁRSKA PLATOBNÁ AGENTÚRA

Povinne zverejnované zmluvy

Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  
č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 20.10.2011 1300014 Obec Liptovský Ján Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 1300014
Dokument SCAN

Dokument TEXT
13 566,39 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 1300014 5 rokov po podpise zmluvy -