Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 24.10.2011 2602/11/2011/PPA Dobos Bartolomej - SHR Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2602/11
Dokument SCAN

Dokument TEXT
23 946,09 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2602/11 26.05.2016 -