Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 25.10.2011 2659/11/2011/PPA SMARAGD, v.o.d. družstvo Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2659/11
Dokument SCAN

Dokument TEXT
7 495,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2659/11 7.4.2016 -