Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 25.10.2011 2601/11/2011/PPA Ján Filuš Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 2601/11
Dokument SCAN

Dokument TEXT
45 577,91 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2601/11 31.05.2016 -