Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 27.10.2011 5800024/PPA Mesto Medzev Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 5800024
Dokument SCAN

Dokument TEXT
15 779,02 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení zmluvy č. 5800024 5 rokov od vydania rozhodnutia