Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 27.10.2011 2649/11/2011/PPA Jaroslav Sivý Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2649/11
Dokument SCAN

Dokument TEXT
7 500,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2649/11 6.5.2016