Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 03.11.2011 258/2009-240-Z/21/20 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Dodatok č. 1 k Zmluve 258/2009-240-Z/21/2009 zo dňa 31. 12. 2008 o výpožičke nebytových priestorov
Dokument SCAN

Dokument TEXT
4 000,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra 3.11.2011 31.12.2013 -