Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 08.11.2011 BA00370/2011/PPA ABC – Academic Business Cluster Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. BA00370
Dokument SCAN

Dokument TEXT
68.744,47 Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. BA00370 25.11.2015