Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 08.11.2011 56/11/OPRH/PPA PARTNERS s.r.o. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č. 56/11/OPRH
Dokument SCAN

Dokument TEXT
125 762,54 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 56/11/OPRH 27.06.2016 -