Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 09.11.2011 0200002 Miestna akčná skupina Chopok Juh Dodatok č. 3 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 0200002
Dokument SCAN

Dokument TEXT
2 504 019,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č.3 k zmluve č. 0200002 25.11.2014 -