Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 10.11.2011 2738/11/2011/PPA GEMERPRODUKT VALICE, ovocinárstvo – vinohradnícke družstvo Zmluva o zriadení záložného práva k nehnuteľným veciam č.2738/11
Dokument SCAN

Dokument TEXT
42 321,05 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2738/11 14.3.2016 -