Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 10.11.2011 2664/11/2011/PPA Ľubomír Knap Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2664/11
Dokument SCAN

Dokument TEXT
7 350,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2664/11 11.3.2016 -