Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 10.11.2011 PO00015/2011/PPA HUMENSKÁ MLIEKÁREŇ, a.s. Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. PO00015
Dokument SCAN

Dokument TEXT
2 657 857,73 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 2 k zmluve č. PO00015 18.09.2013 -