Centrálny archív

Podpory / Projektové podpory / OP RH 2007-2013 / Žiadosť o platbu

17-10-2011
Príloha 8b - Pokyny k vyplneniu oznámenia o vysporiadaní finančných vzťahov
17-10-2011
Príloha 8a - Oznámenie o vysporiadaní finančných vzťahov
17-10-2011
Príloha 7d - Čestné vyhlásenie
17-10-2011
Príloha 7c - Zoznam príloh k žiadosti o platbu - opatrenie 2.2
17-10-2011
Príloha 7c - Zoznam príloh k žiadosti o platbu - opatrenie 2.1
17-10-2011
Príloha 7c - Prehľad formulárov žiadostí o platbu
17-10-2011
Príloha 7b - Pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu
17-10-2011
Príloha 7a - Žiadosť o platbu
12-03-2010
Žiadosť o platbu
za výdavky, ktoré vznikli po 01.01.2009 v EURO + pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu
12-03-2010
Žiadosť o platbu
za výdavky, ktoré vznikli v mene SKK + pokyny k vyplneniu žiadosti o platbu
17-09-2009
Zoznam príloh k žiadosti o platbu
17-09-2009
Čestné vyhlásenie
ku všetkým žiadostiam o platbu (okrem opatrenia 5.1) bez ohľadu na menu výdavkov