Centrálny archív

Podpory / Organizácia trhu / Živočíšne komodity / Školské mlieko

23-03-2016
Príručka pre žiadateľov - školský mliečny program pre školský rok 2015/2016
viac informácií
s účinnosťou od 01.01.2016 o poskytnutie príspevku na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v predškolských zariadeniach a pre žiakov vo vzdelávacích inštitúciách z finančných zdrojov Európskej únie a národných zdrojov pre školský rok 2015/2016.
23-03-2016
Príručka pre žiadateľov - školský mliečny program pre školský rok 2015/2016
viac informácií
s účinnosťou od 01.01.2016 o poskytnutie príspevku na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v predškolských zariadeniach a pre žiakov vo vzdelávacích inštitúciách z finančných zdrojov Európskej únie a národných zdrojov pre školský rok 2015/2016.
15-03-2016
OZNÁMENIE O ZNÍŽENÍ SADZBY DANE Z PRIDANEJ HODNOTY V RÁMCI PROGRAMU ŠKOLSKÉ MLIEKO
viac informácií
Pôdohospodárska platobná agentúra na základe dohovoru z pracovného zasadania so žiadateľmi o podporu v rámci programu školské mlieko zo dňa 14. 03. 2016 a stanoviska Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, sekcie poľnohospodárstva (k.č. 308/2016) zo dňa 02. 03. 2016 a na základe stanoviska Colného úradu (k.č. 31587/2015, 1574/2016) zo dňa 25. 02. 2016 oznamuje, že znížená sadzba DPH vo výške 10 % sa bude ...
22-12-2015
OZNÁMENIE O ZNÍŽENÍ SADZBY DANE Z PRIDANEJ HODNOTY V RÁMCI PROGRAMU ŠKOLSKÉ MLIEKO
viac informácií
Pôdohospodárska platobná agentúra na základe stanoviska Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, sekcie poľnohospodárstva k.č. 31292/2015 oznamuje, že znížená sadzba DPH vo výške 10 % sa bude podľa § 27 ods. 1 druhej vety zákona č. 222/2004 Z.z. v znení účinnom od 01. 01. 2016 uplatňovať...
14-08-2015
Priloha J
viac informácií
Mesačný výkaz - predajné automaty
14-08-2015
Priloha I
viac informácií
Mesačný výkaz škol. zariadenie o spotrebe
14-08-2015
Priloha H
viac informácií
Vzor výpočtu počtu dávok, max. platieb a prepočet na kg pri niektorých výrobkoch
14-08-2015
Priloha F
viac informácií
Záväzné vyhlásenie školy (predškolského zariadenia) - automaty
14-08-2015
Priloha E
viac informácií
Záväzné vyhlásenie školy (predškolského zariadenia) - bežná distribúcia
14-08-2015
Priloha D
viac informácií
Hlásenie školy (predškolského zariadenia) o spotrebe mlieka
14-08-2015
Priloha C
viac informácií
Žiadosť o poskytnutie pomoci
14-08-2015
Priloha B
viac informácií
Žiadosť o zmenu sortimentu mliečnych výrobkov
14-08-2015
Priloha A
viac informácií
Žiadosť o zabezpečenie mliečnych výrobkov
14-08-2015
Príručka pre žiadateľov - školský mliečny program pre školský rok 2015/2016 s účinnosťou od 17.8.2015
viac informácií
o poskytnutie príspevku na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v predškolských zariadeniach a pre žiakov vo vzdelávacích inštitúciách z finančných zdrojov Európskej únie a národných zdrojov pre školský rok 2015/2016.
24-09-2014
Vzor mesačného hlásenia za školský rok 2014-2015
19-08-2014
Metodický pokyn
pre uchádzačov o poskytnutie príspevku na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v predškolských zariadeniach a pre žiakov vo vzdelávacích inštitúciách z finančných zdrojov Európskej únie a národných zdrojov pre školský rok 2014/2015. (prílohy A - F aktualizované 10.12.2014)
03-02-2014
Metodický pokyn
pre uchádzačov o poskytnutie príspevku na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v predškolských zariadeniach a pre žiakov vo vzdelávacích inštitúciách z finančných zdrojov Európskej únie a národných zdrojov pre školský rok 2013/2014 v znení dodatku č. 1/2014 rozhodnutím č. 64/2013 s účinnosťou od 1.2.2014
03-02-2014
Príloha A - žiadosť o zabezpečenie mliečnych výrobkov
03-02-2014
Príloha B - žiadosť o zmenu sortimentu mliečnych výrobkov
03-02-2014
Príloha C - žiadosť o poskytnutie pomoci
01-08-2013
Príloha A - žiadosť o zabezpečenie mliečnych výrobkov
01-08-2013
Príloha B - žiadosť o zmenu sortimentu mliečnych výrobkov
01-08-2013
Príloha C - žiadosť o poskytnutie pomoci
01-08-2013
Príloha E - Záväzné vyhlásenie školy/predškolského zariadenia
01-08-2013
Príloha D - Hlásenie školy/predškolského zariadenia o spotrebe mlieka a mliečnych výrobkov
01-08-2013
Metodický pokyn
pre uchádzačov o poskytnutie príspevku na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v predškolských zariadeniach a pre žiakov vo vzdelávacích inštitúciách z finančných zdrojov Európskej únie a národných zdrojov pre školský rok 2013/2014
03-09-2012
Príloha A: Žiadosť o zabezpečenie mliečnych výrobkov
03-09-2012
Príloha B: Žiadosť o rozšírenie sortimentu mliečnych výrobkov
03-09-2012
Príloha C: Žiadosť o poskytnutie pomoci
03-09-2012
Príloha D: Hlásenie školy/predškolského zariadenia o spotrebe mlieka a mliečnych výrobkov
03-09-2012
Príloha E: Záväzné vyhlásenie školy/predškolského zariadenia
03-09-2012
Metodický pokyn
pre uchádzačov o poskytnutie príspevku na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v predškolských zariadeniach a pre žiakov vo vzdelávacích inštitúciách z finančných zdrojov Európskej únie a národných zdrojov pre školský rok 2012/2013.
03-04-2012
Metodický pokyn
pre uchádzačov o poskytnutie príspevku na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v predškolských zariadeniach a pre žiakov vo vzdelávacích inštitúciách z finančných zdrojov európskej únie a národných zdrojov pre školský rok 2011/2012
17-10-2011
Oznámenie
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje všetkým uchádzačom o poskytnutie príspevku na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v predškolských zariadeniach a pre žiakov vo vzdelávacích inštitúciách, že pre kalendárny rok 2012 je vyčlenených 1 600 200,00 EUR zo štátneho rozpočtu pre podporu z národných zdrojov podľa prílohy č. 1 nariadenia vlády č. 339/2008 v znení neskorších predpisov.
07-09-2011
Metodický pokyn pre uchádzačov o poskytnutie príspevku na podporu spotreby mlieka v školských zariadeniach.
07-09-2011
Vzor zostavy - príloha k žiadosti o podporu
07-09-2011
Vzor mesačného hlásenia
05-09-2011
Príloha E: Záväzné vyhlásenie školy/predškolského zariadenia - predajné automaty
31-08-2011
Príloha E: Záväzné vyhlásenie školy/predškolského zariadenia - predajné automaty
31-08-2011
Príloha D: Hlásenie školy/predškolského zariadenia o spotrebe mlieka a mliečnych výrobkov
31-08-2011
Príloha C: Žiadosť o poskytnutie pomoci
31-08-2011
Príloha B: Žiadosť o rozšírenie sortimentu mliečnych výrobkov
31-08-2011
Príloha A: Žiadosť o zabezpečenie mliečnych výrobkov
31-08-2011
Metodický pokyn pre uchádzačov o poskytnutie príspevku na podporu spotreby mlieka v školských zariadeniach.
14-01-2011
Metodický pokyn
pre žiadateľov o poskytnutie príspevku na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v predškolských zariadeniach a pre žiakov vo vzdelávacích inštitúciách z finančných zdrojov európskej únie a národných zdrojov pre školský rok 2010/2011.zmena bola schválená dodatkom č. 1/2011 rozhod. gen. riadit. č.63/2010 s účinnosťou od 17. januára 2011
22-10-2010
Príloha F: Hlásenie školy/predškolského zariadenia o spotrebe mlieka a mliečnych výrobkov
22-10-2010
Príloha E: Školský mliečny program 2010/2011
22-10-2010
Príloha D: Záväzne vyhlásenie školy/predškolského zariadenia
24-09-2010
Príloha F: Hlásenie školy/predškolského zariadenia o spotrebe mlieka a mliečnych výrobkov
24-09-2010
Príloha C: Žiadosť o poskytnutie pomoci
24-09-2010
Príloha B: Žiadosť o rozšírenie sortimentu mliečnych výrobkov
24-09-2010
Príloha A: Žiadosť o zabezpečenie mliečnych výrobkov
22-09-2010
Príloha C: Žiadosť o poskytnutie pomoci
06-09-2010
Metodický pokyn
pre žiadateľov o poskytnutie príspevku na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v predškolských zariadeniach a pre žiakov vo vzdelávacích inštitúciách z finančných zdrojov európskej únie a národných zdrojov pre školský rok 2010/2011.
06-09-2010
Príloha A: Žiadosť o zabezpečenie mliečnych výrobkov
06-09-2010
Príloha B: Žiadosť o rozšírenie sortimentu mliečnych výrobkov
06-09-2010
Príloha C: Žiadosť o poskytnutie pomoci
06-09-2010
Príloha D: Záväzne vyhlásenie školy/predškolského zariadenia
06-09-2010
Príloha E: Školský mliečny program 2010/2011
06-09-2010
Príloha F: Hlásenie školy/predškolského zariadenia o spotrebe mlieka a mliečnych výrobkov
08-10-2009
Metodický pokyn k poskytovaniu príspevku na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v predškolských zariadeniach a pre žiakov vo vzdelávacích inštitúciách z finančných zdrojov Európskej únie a národných zdrojov pre školský rok 2009/2010
28-09-2009
Žiadosť o poskytnutie pomoci
25-09-2009
Žiadosť o rozšírenie sortimentu mliečnych výrobkov
25-09-2009
Žiadosť o zabezpečenie mliečnych výrobkov
25-09-2009
Záväzné vyhlásenie školy/predškolského zariadenia
25-09-2009
Hlásenie školy/predškolského zariadenia o spotrebe mlieka a mliečnych výrobkov
10-09-2008
Hlásenie školy/predškolského zariadenia o spotrebe mlieka a mliečnych výrobkov
10-09-2008
Školský mliečny program 2008/2009
10-09-2008
Záväzné vyhlásenie školy/predškolského zariadenia
10-09-2008
Žiadosť o poskytnutie pomoci
10-09-2008
Žiadosť o rozšírenie sortimentu mliečnych výrobkov.
10-09-2008
Žiadosť o zabezpečenie mliečnych výrobkov.
10-09-2008
Metodický pokyn k poskytovaniu príspevku na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v predškolských zariadeniach a pre žiakov vo vzdelávacích inštitúciách z finančných zdrojov Európskej únie a národných zdrojov pre školský rok 2008/2009.
10-09-2008
Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci z finančných zdrojov Európskej únie a z národných zdrojov, na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v predškolských zariadeniach a pre žiakov vo vzdelávacích inštitúciách.
viac informácií
Pôdohospodárska platobná agentúra, v nadväznosti na nariadenie vlády Slovenskej republiky z 20. augusta 2008 č. 339/2008 o poskytovaní pomoci na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v materských školách, pre žiakov na základných školách a pre žiakov na stredných školách vyzýva na predkladanie žiadostí o poskytnutie pomoci z finančných zdrojov Európskej únie a z národných zdrojov, na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v predškolských zariadeniach a pre žiakov vo vzdelávacích inštitúciách.
31-07-2008
Žiadosť o rozšírenie sortimentu mliečnych výrobkov
(Príloha č. 3.)
31-07-2008
Výzva na predkladanie žiadostí o rozšírenie sortimentu mliečnych výrobkov
viac informácií
Pôdohospodárska platobná agentúra, v nadväznosti na Nariadenie komisie (ES) č. 657/2008 z 10. júla 2008, ktorým sa ustanovujú podrobné pravidlá uplatňovania mlieka a určitých mliečnych výrobkov žiakom vo vzdelávacích inštitúciách vyzýva...
12-09-2007
Metodický pokyn k poskytovaniu príspevku na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v predškolských zariadeniach a pre žiakov s povinnou školskou dochádzkou z finančných zdrojov Európskej únie a národných zdrojov
04-09-2006
Metodický pokyn k poskytovaniu príspevku na podporu spotreby mlieka a mliečnych výrobkov pre deti v predškolských zariadeniach a pre žiakov s povinnou školskou dochádzkou z finančných zdrojov Európskej únie a národných zdrojov