Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 02.12.2011 2721//11/2011/PPA PIENSPOL, s.r.o. Zmluva o zriadení záložného práva k hnuteľným veciam č.2721/11
Dokument SCAN

Dokument TEXT
20 750,00 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení záložnej zmluvy č. 2721/11 27.6.2016 -