Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 25.07.2011 1600012 Obec Španie Pole Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 1600012
Dokument SCAN

Dokument TEXT
6900 MPRV Pôdohospodárska platobná agentúra Deň nasledujúci po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. 1600012 27.10.2015 -