Číslo zmluvy   Názov zmluvy   Dodávateľ  

č. Dátum vystavenia Č. zmluvy Dodavateľ Názov zmluvy Náklady na
celkové plnenie
zmluvy vrátane DPH v EUR
Rezort Objednávateľ Dátum účinnosti zmluvy Dátum ukončenia zmluvy Poznámka
1 10.10.2011 PR01112 Radoslava Šťasná- Farma Palomíno Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. č.PR01112
Dokument SCAN

Dokument TEXT
9 230,00 Pôdohospodárska platobná agentúra Nasledujúci deň po zverejnení dodatku č. 1 k zmluve č. č.PR01112 01.12.2015