Cukor

13.10.2021

Vydávanie licencií na cukor uplatniteľné pre colné kvóty začínajúce od 01-01-2021


14.07.2021

Vydávanie licencií na cukor uplatniteľné pre colné kvóty začínajúce od 01-01-2021


30.11.2020

Vydávanie licencií na cukor uplatniteľné pre colné kvóty začínajúce od 01-01-2021


11.09.2020

Vydavanie_licencii_na_cukor uplatniteľné pre colné kvóty začínajúce od 01-01-2021


Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev