OP RH 2014–2020

28.08.2017
Otázky a odpovede k Operačnému programu Rybné hospodárstvo 2014 – 2020
Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom podpory z Operačného programu Rybné hospodárstvo SR 2014 – 2020, že uverejnila otázky a odpovede žiadateľov k Operačnému programu Rybné hospodárstvo 2014 – 2020.
viac informácií