Priame podpory

30-04-2018

Otázky a odpovede - Priame podpory

Aktualizované 30.4.2018

06-03-2018

Priame podpory ako súčasť Spoločnej poľnohospodárskej politiky Európskej únie.

Legislatíva Európskej únie je pre každého žiadateľa o podporu rovnaká a záväzná.
Bližšie informácie o administratívnych postupoch, ktoré PPA uplatňuje pri realizácii priamych podpôr nájdete tu.