Všeobecné informácie

04-11-2016

Administrovanie licenčného systému od 06.11.2016

Vstupom SR do EÚ sa obchodovanie v podmienkach SR riadi v zmysle platnej legislatívy Spoločenstva.

24-08-2016

Upozornenie pre dovozcov a vývozcov

Upozorňujeme držiteľov dovozných a vývozných licencií na správne vypisovanie colných vyhlásení a to nasledovným spôsobom:

29-04-2016

Oznámenie pre všetkých držiteľov dovozných a vývozných licencií

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje všetkým držiteľom dovozných a vývozných licencií, že od 01.05.2016 všetky colné správy členských štátov EÚ, ukončujú používanie kontrolných formulárov T5, ktoré slúžili ako doklad o tom, že tovar opustil colné územie EÚ.

07-03-2014

Všeobecné pravidlá pre správu dovozných colných kvót pre poľnohospodárske produkty

07-03-2014

Administrovanie licenčného systému (aktualizované 5.3.2015)