Aktuality

31-05-2017

Oznámenie o zverejnení výzvy na predkladanie ŽoNFP z OP RH

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že zverejnila na webovom sídle PPA, v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / OP RH 2014-2020 / Výzvy na predkladanie ŽoNFP Výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie
viac informácií
31-05-2017

Oznámenie o aktualizácii výzvy pre podopatrenie 16.4 z PRV 2014 - 2020

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje príjemcom podpory z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020, že aktualizovala na webovom sídle PPA, v časti PPA / Podpory / Projektové podpory / PRV 2014-2020 / Výzvy / Podopatrenie 16.4 výzvu pre opatrenie 16 – Spolupráca, podopatrenie 16.4. ...
viac informácií
31-05-2017

Výzva pre uchádzačov o zabezpečovanie dodávky ovocia, zeleniny a výrobkov z nich v rámci školského programu pre školský rok 2017/2018

Pôdohospodárska platobná agentúra vyzýva všetkých uchádzačov o zabezpečovanie dodávky ovocia, zeleniny a výrobkov z nich v rámci školského programu pre školský rok 2017/2018 na predkladanie žiadostí o zabezpečovanie dodávky ovocia, zeleniny a výrobkov z nich do škôl v školskom roku 2017/2018...
viac informácií
29-05-2017

Zlepšenie služieb PPA – Prieskum spokojnosti

Pôdohospodárska platobná agentúra, v snahe o zlepšenie komunikácie a informovanosti, organizuje prieskum spokojnosti s komunikáciou PPA prostredníctvom krátkeho anonymného dotazníka.
viac informácií
24-05-2017

41. Konferencia riaditeľov platobných agentúr EÚ

Počas Maltského predsedníctva v rade EÚ 2017 sa v dňoch 18. – 19. mája konala 41. Konferencia riaditeľov platobných agentúr EÚ v San Lawrenz, Gozo.
viac informácií