Informačné akcie týkajúce sa vín Únie vykonávané v členských štátoch

20.03.2024

Výzva na predkladanie žiadostí o podporu na informačné akcie týkajúce sa vína EÚ, vykonávané v členských štátoch EÚ informujúce spotrebiteľov o zodpovednej konzumácii vína alebo o systémoch označovania ich kvality a pôvodu


PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ