Aktuality

18-04-2018

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA ZABEZPEČENIE ÚČASTI CHOVATEĽOV A PESTOVATEĹOV NA VÝSTVÁCH

o poskytnutie dotácie na opatrenie „zabezpečenie účasti chovateľov a pestovateľov na výstavách“
viac informácií
18-04-2018

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA ZALOŽENIE A VEDENIE PLEMENNEJ KNIHY A PLEMENÁRSKEJ EVIDENCIE

o poskytnutie dotácie na opatrenie „založenie a vedenie plemennej knihy a plemenárskej evidencie“
viac informácií
18-04-2018

VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ O POSKYTNUTIE DOTÁCIE NA KONTROLU ÚŽITKOVOSTI, TESTOVANIE A ODHAD PLEMENNEJ HODNOTY HOSPODÁRSKYCH ZVIERAT

o poskytnutie dotácie na opatrenie „kontrola úžitkovosti, testovanie a odhad plemennej hodnoty hospodárskych zvierat“
viac informácií
16-04-2018

Výzva pre žiadateľov o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov pre vinársky rok 2018/2019

PPA oznamuje, že zverejnila Výzvu pre žiadateľov o podporu na reštrukturalizáciu vinohradov pre vinársky rok 2018/2019.
viac informácií
12-04-2018

Výzva pre žiadateľov o podporu na poistenie úrody pre rok 2018

PPA oznamuje, že zverejnila Výzvu pre žiadateľov o podporu na poistenie úrody pre rok 2018.
viac informácií