Aktuality

20-03-2018

Oznámenie o predkladaní jednotnej žiadosti o priame podpory na rok 2018

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje záujemcom (žiadateľom) možnosť predkladania Jednotnej žiadosti na rok 2018. Bližšie informácie a Príručku pre žiadateľa o priame podpory na rok 2018 nájdete v časti Podpory/Priame podpory/Oznámenia.
viac informácií
20-03-2018

Oznámenie o predkladaní žiadostí o priame podpory na zvieratá na rok 2018

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje záujemcom (žiadateľom) možnosť predkladania žiadostí o priame podpory na zvieratá na rok 2018. Bližšie informácie a Príručku pre žiadateľa o priame podpory na rok 2018 nájdete v časti Podpory/Priame podpory/Oznámenia.
viac informácií
20-03-2018

Oznámenie o zverejnení novelizácie nariadenia č. 342/2014 Z. z., č. 36/2015 Z. z. a č. 75/2015 Z. z.

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom priamych podpôr, že na webovom sídle PPA uverejnila novelizované nariadenia vlády SR č. 342/2014 Z. z., č. 36/2015 Z. z. a č. 75/2015 Z. z. v časti PPA / Podpory / Priame podpory / Legislatíva / Legislatíva SR , ktoré nadobudli účinnosť 15.03.2018.
20-03-2018

Oznámenie o zverejnení verzie 4.0 Usmernenia MPRV SR č. 1283/2018-640 k nariadeniu vlády SR č. 36/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom, že na svojom webovom sídle PPA v časti Priame podpory / Usmernenia zverejnila Usmernenie MPRV SR č. 1283/2018-640 k nariadeniu vlády SR č. 36/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb.
20-03-2018

Oznámenie o zverejnení verzie 5.0 Usmernenia MPRV SR č. 1376/2018-640 k nariadeniu vlády SR č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje žiadateľom, že na svojom webovom sídle PPA v časti Priame podpory / Usmernenia zverejnila Usmernenie MPRV SR č. 1376/2018-640 k nariadeniu vlády SR č. 342/2014 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb.
viac informácií