Formuláre

26.04.2023

Formuláre k predkladaniu samostatných žiadostí o priame podpory na lesnícke opatrenia pre rok 2023


19.04.2022

Vzdanie sa práva na odvolanie


08.12.2021

Vzdanie sa práva na odvolanie


18.05.2021

Zmluva o prevode podniku


18.05.2021

Zmluva o prevode záväzku


10.12.2018

Vzdanie sa práva na odvolanie

24.08.2018

Odvolanie proti rozhodnutiu PPA

12.07.2018

Oznámenie o prípadoch vyššej moci a mimoriadnych okolností

Kontakty na infocentrá

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001