Formuláre

26.04.2023

Formuláre k predkladaniu samostatných žiadostí o priame podpory na lesnícke opatrenia pre rok 2023


19.04.2022

Vzdanie sa práva na odvolanie


08.12.2021

Vzdanie sa práva na odvolanie


10.12.2018

Vzdanie sa práva na odvolanie

24.08.2018

Odvolanie proti rozhodnutiu PPA

12.07.2018

Oznámenie o prípadoch vyššej moci a mimoriadnych okolností

12.07.2018

Žiadosť o stiahnutie - lesy

12.07.2018

Žiadosť o zmenu a doplnenie - SAPS

12.07.2018

Žiadosť o zmenu a doplnenie - lesy

PPA Podcast

Logo - PRV SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev

CAF

ISO 37001

Naj zamestnávateľ