Aktuality

19-09-2017

Oznámenie pre žiadateľov OPRH 2014-2020

PPA oznamuje, že v rámci jednotlivých výziev OPRH 2014-2020 bude priebežne aktualizovať voľnú časť indikatívnej alokácie na jednotlivé výzvy, aby sa mohli žiadatelia efektívne rozhodovať pri predkladaní ŽoNFP.
viac informácií
19-09-2017

Pozvánka

Regionálna anténa Národnej siete rozvoja vidieka SR pre Bratislavský kraj a Regionálna poľnohospodárska a potravinárska komora Bratislava pozývajú na školenie k téme „Finančná analýza podniku z pohľadu plánovania a čerpania prostriedkov z PRV SR 2014 -2020“
viac informácií
14-09-2017

Výzva pre žiadateľov o podporu na propagáciu v členskom štáte pre vinársky rok 2017/2018

viac informácií
14-09-2017

Výzva pre žiadateľov o podporu na propagáciu v treťom štáte pre vinársky rok 2017/2018

viac informácií
13-09-2017

Výzva pre žiadateľov o podporu na investície pre vinársky rok 2017/2018

viac informácií