Aktuality

25-09-2018

Oznámenie o stanovení minimálnej predajnej ceny sušeného odstredeného mlieka pre 24. čiastkovú výzvu na predkladanie ponúk v rámci verejnej súťaže

Európska komisia vykonávacím nariadením Komisie (EÚ) 2018/1267 z 20. septembra 2018 stanovila minimálnu predajnú cenu sušeného odstredeného mlieka pre 24. čiastkovú výzvu na predkladanie ponúk v rámci verejnej súťaže vyhlásenej vykonávacím nariadením (EÚ) 2016/2080, v prípade ktorej lehota na predkladanie ponúk skončila 18. septembra 2018
viac informácií
21-09-2018

Oznámenie o sfunkčnení informačných systémov PPA

PPA si vám dovoľuje oznámiť, že informačné systémy PPA sú opäť funkčné.
20-09-2018

Oznámenie o výpadku informačných systémov PPA

PPA si vám dovoľuje oznámiť, že pri výkopových prácach došlo k prerušeniu optického vedenia, čo má za následok výpadok informačných systémov PPA.
Za vzniknuté problémy sa ospravedlňujeme.
O odstránení závady a sfunkčnení systémov vás budeme informovať.
14-09-2018

Oznámenie

Dňa 14.9.2018 sa zamestnanci PPA zúčastňujú priebežného vzdelávania. Všetky regionálne pracoviská, ako aj ústredie PPA, budú z tohto dôvodu pre verejnosť nedostupné. Ďakujeme za pochopenie.
13-09-2018

Výzva pre žiadateľov o podporu na propagáciu v treťom štáte pre vinársky rok 2018/2019

Pôdohospodárska platobná agentúra oznamuje, že zverejnila Výzvu pre žiadateľov o podporu na propagáciu v treťom štáte pre vinársky rok 2018/2019
viac informácií