Aktuality

24-11-2008

Oznámenie

PPA, o vydaní Metodického postupu o podmienkach schvaľovania prvých spracovateľov a prechodné opatrenie pre skupiny výrobcov, organizácie výrobcov a jednotlivých žiadateľov pestujúcich rajčiaky a príloh
13-11-2008

Oznámenie

PPA oznamuje konečným prijímateľom, ktorí majú uzatvorenú Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, alebo ktorí uzatvoria Zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku do 31.12.2008 a ...
viac informácií
13-11-2008

Oznámenie

07-11-2008

Oznámenie o zrušení „Oznámenia PPA č. 19 zo dňa 05. novembra 2008“

PPA oznamuje žiadateľom, že zrušila „Oznámenie PPA č. 19 zo dňa 05. novembra 2008“...
viac informácií
05-11-2008

Oznámenie PPA č. 19 zo dňa 05. novembra 2008

PPA oznamuje žiadateľom o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky Ministerstva pôdohospodárstva SR pozastavuje prijímanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok ...
viac informácií