Aktuality

30-04-2009

Oznámenie PPA č. 10 zo dňa 30. apríla 2009

PPA oznamuje žiadateľom o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 - 2013, že na základe požiadavky Ministerstva pôdohospodárstva SR zo dňa 29.apríla 2009 pozastavuje prijímanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci otvorenej výzvy pre opatrenie 1.7 Využívanie poradenských služieb.
Príjem žiadostí bude ukončený dňa 30. apríla 2009 vrátane.
22-04-2009

Oznámenie č. O9 zo dňa 22. apríla 2009

22-04-2009

Oznámenie

PPA uverejnila nové znenie Žiadosti o vypracovanie zmluvy o zriadení záložného práva
(v novej žiadosti je v úvodnej vete zvýraznená požiadavka na žiadateľa o vyznačenie PPA ako prvého alebo druhého záložného veriteľa)
09-04-2009

Oznámenie PPA č. 08 zo dňa 09. apríla 2009

PPA oznamuje žiadateľom o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, že na základe požiadavky Ministerstva pôdohospodárstva SR pozastavuje prijímanie žiadostí...
viac informácií
08-04-2009

Oznámenie pre žiadateľov o podporu

v rámci skupiny opatrení 3.4 Obnova a rozvoj obcí, občianskej vybavenosti a služieb...
viac informácií