Žiadosť o platbu

28-09-2017

Príloha č. 4 k Žiadosti o platbu – zoznam povinných príloh pre opatrenie 6.1 (prílohy uvedené v súbore „Zoznam povinných príloh k ŽoP“ tvoria minimálnu základňu povinných príloh k ŽoP podľa povahy projektu

03-04-2017

Príloha č. 4 k Žiadosti o platbu – zoznam povinných príloh pre opatrenie 8.5 (prílohy uvedené v súbore „Zoznam povinných príloh k ŽoP“ tvoria minimálnu základňu povinných príloh k ŽoP podľa povahy projektu)

21-04-2016

Formulár žiadosti o platbu pre všetky systémy financovania

21-04-2016

Prílohy k ŽoP podľa systému financovania - zálohová platba (prílohy uvedené v súbore „Zoznam povinných príloh k ŽoP“ tvoria minimálnu základňu povinných príloh k ŽoP podľa povahy projektu)

21-04-2016

Prílohy k ŽoP podľa systému financovania - refundácia alebo zúčtovanie zálohovej platby (prílohy uvedené v súbore „Zoznam povinných príloh k ŽoP“ tvoria minimálnu základňu povinných príloh k ŽoP podľa povahy projektu)