25.08.2015

Základné pokyny pre návštevníkov našej stránky

Zoznam aktuálnej národnej a európskej legislatívy nájdete vymenované v príslušných záložkách pre jednotlivé formy podpôr.

Dôležité informácie o právnych predpisoch ES/EÚ, o doplnkoch a zmenách príslušných nariadení, rozhodnutí, smerníc, ako aj aktuálne znenie sú k dispozícii na internetovej stránke:

Dôležité informácie o právnych predpisoch SR, o doplnkoch a zmenách príslušných zákonov a nariadení, ako aj aktuálne zneniesú k dispozícii na internetovej stránke:

Kontakt:
PPA
Hraničná 12
815 26 Bratislava
mail: info@apa.sk
tel.: 02/52733800

Logo - PRV SR 2014-2020

Logo - OPRH SR 2014-2020

Miestne akčné skupiny

Banner - ATIS - Agrárne trhové informácie Slovenska

Aktuálne výzvy

Metodický pokyn k zverejňovaniu výziev